Nákupní Košík
Váš košík je momentálně prázdný.

Ochrana osobních údajů

1.1 Společnost ROMEIN concept s.r.o. uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

1.2 Společnost ROMEIN s.r.o. (dále jen „Správce“) provozuje e-shop s designovým nábytkem, porcelánem, sklem, textilem a interiérovými doplňky od světových designérů a značek. Jako Správce osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

1.3 Kontaktní údaje Správce:
sídlo: Dlouhá 715/38 Staré Město 110 00 Praha 1;
email: info@romein.cz.

1.4 Správce není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.5 Zpracováváme tyto osobní údaje:

Osobní údaje shromažďujeme od kupujících a uživatelů e-shopu www.romein.cz (dále jen „Subjekt údajů“) při objednávce v e-shopu nebo při registraci k odběru obchodních sdělení (dále jen „newsletter“). Jde především o jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt, bankovní spojení.

1.6 Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pro tyto účely:

(a) pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

(b) pro zasílání obchodních sdělení (newsletteru) týkající výrobků a služeb. Zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.

(c) pro marketingové účely na základě uděleného souhlasu.

1.7 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

(a) plnění smlouvy mezi Vámi a společností ROMEIN concept s.r.o. Po uplynutí tohoto důvodu je to splnění zákonné povinnosti (např. na základě zákona o účetnictví, zákona o archivaci apod.).

(b) oprávněný zájem společnosti ROMEIN concept s.r.o. na zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb a poskytování přímého marketingu zákazníkům.


(c) oprávněný zájem společnosti ROMEIN concept s.r.o. na zasílání obchodních sdělení týkajících se zjištění spokojenosti zákazníka po plnění jeho objednávky a kupní smlouvy.


1.8 Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

1.9 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

1.10 Délka uchování osobních údajů:

Společnost ROMEIN concept s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a společností ROMEIN concept s.r.o., uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. reklamace v záruční lhůtě) a zákonných povinností (např. archivace účetních dokladů dle zákona o DPH); a to po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy.


Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu, pak po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle po dobu 5 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

1.11 Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:

(a) právo na přístup ke svým osobním údajům.
(b) právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
(c) právo na výmaz osobních údajů.
(d) právo vznést námitku proti zpracování.
(e) právo na přenositelnost údajů. Údaje Vám dodáme elektronicky ve formátu xls nebo txt.
(f) právo odvolat souhlas se zpracováním.
(g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
(h) porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
(i) Vaše práva z předchozího bodu zajistíme na základě písemné žádosti na e-mail info@chateauhome.cz nebo na adresu sídla společnosti.

1.12 Pokud si nepřejete nadále dostávat obchodní sdělení, ve kterém Vás informujeme o novinkách a akcích, zasílání můžete snadno zrušit kliknutím na „Odhlásit“ v dolní části emailového newsletteru nebo odpovědět na email s uvedením „nezasílat“.

1.13 Třetí strany, kterým poskytujeme osobní údaje:

Společnost ROMEIN concept s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím osobám s výjimkou prověřených subdodavatelů, tzv. zpracovatelů osobních údajů, kteří zajišťují služby na základě smlouvy.


Jedná se o tyto Zpracovatele: 

(a) informační systém: Shopify Inc., 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada

(b) platební brána: Stripe Payments Europe Limited, DUNS: 985420235, C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104, Ireland

(c) doprava:
- Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4;
- Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
- RABEN LOGISTICS CZECH S.R.O., DIČ: CZ24705128, KOMERČNÍ 535 25101 NUPAKY, CZECH REPUBLIC


1.14 Společnost ROMEIN concept s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje o zákaznících a uživatelích nebudou prodávány třetím osobám, zejména nebudou poskytovány jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů třetích osob.


1.15 Zabezpečení osobních údajů: Společnost ROMEIN concept s.r.o. přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. A dále technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Společnost ROMEIN concept s.r.o. prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


1.16 Využití cookies: Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

1.17 Cookies pomáhají například ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům. Dále pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

1.18 Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“).

1.19 Náš e-shop www.romein.cz používá cookies třetích stran a to:

(a) facebook.com, více na https://www.facebook.com/policies/cookies/;
(b) google.com, více na https://policies.google.com/privacy?hl=cs;
(c) seznam.cz, více na Seznam 1 a Seznam 2.

1.20 Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

1.21 Závěrečná ustanovení: Společnost ROMEIN concept s.r.o. je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 1. 2021.