Form & Refine

Form & Refine je dánská značka kvalitního designu, která používá kvalitní materiály, ojedinělé tvary a soustředí se na udržitelnost. Pečlivým výběrem materiálů z celého světa a jejím zpracováním na území Dánska pomocí kvalifikovaných řemeslníku tradičními metodami se Form & Refine stalo jednou z nejznámějších značek skandinávského designu po celém světě

“Napomáháme zvyšovat udržitelnost výběrem místních materiálů a spoluprácí s místními dílnami a tím tak snižujeme uhlíkovou stopu.” “Je pro nás důležité zachování místních řemesel a prostřednictvím spolupráce s družstvy a menšími dílnami vytváříme skvělá partnerství.”

“Jsme hrdí na tradici severského designu, a snažíme se ctít a oceňovat ty, kteří přišli před námi. Každá položka Form & Refine nese příběh o svém materiálu. Náš design je skromný a elegantní a ctí materiál, aby se docílilo co nejelegantnějšího a nejčistšího designu.”

Nakupujte zde


Example blog post
Example blog post
Example blog post